oferta-header

SYTUACJA EPIDEMICZNA

NAUKA PŁYWANIA

________

FORMULARZ ZMIANY / ZWROTU

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU
TELEFON KONTAKTOWY RODZICA
ADRES e-mail
BASEN
DZIEŃ ZAJĘĆ
GODZINA ZAJĘĆ
W związku z przerwaniem z powodu epidemii SARS-CoV-2 opłaconego kursu nauki pływania (wybierz jedną z opcji):

Otrzymasz Voucher na okaziciela ważny do 31.08.2021 do zrealizowania na organizowane przez nas kursy

Jeżeli część należności została wpłacona przelewem (np. zaliczka) a część gotówką - wypełnij formularz dwa razy. Pieniądze za zajęcia, które się nie odbyły z powodu epidemii, zostaną przez nas zwrócone w formie w jakiej zostały wpłacone, najpóźniej w ciągu 180 dni od dnia 1 czerwca 2020 r. - zgodnie z art. 15 zp Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

KWOTA WPŁATY/WPŁAT:
FORMA DOKONANIA WPŁATY:
GOTÓWKAPRZELEW
DODATKOWE INFORMACJE

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać